Vé Show Rối Mơ – Đó Theatre Vega City Nha Trang

420.000 

Hành trình: Tour tại Nha Trang – Nha Trang Enjoys

  • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
  • Trong ngày Thời gian: Trong ngày

Nhà hát Đó với 2 kỷ lục Việt Nam vừa được chính thức được khai trương với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Nhà hát Đó và chương trình nghệ thuật văn hóa bản địa độc đáo Life Puppets – Rối Mơ sẽ chính thức mở cửa đón chào du khách vào ngày 14/04/2023 tới.