Thuyền Buồm Vega Nha Trang (Siêu Phẩm Triệu USD)

500.000 

Hành trình: Tour tại Nha Trang – Nha Trang Enjoys

  • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
  • Trong ngày Thời gian: Trong ngày

Thuyền Buồm Vega đưa quý khách tham quan quanh Vịnh Nha Trang ban ngày, một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Siêu phẩm đẳng cấp triệu USD xuất hiện tại Nha Trang, niềm kiêu hãnh cho một hải trình du ngoạn đích thực.