City Tour Nha Trang (Ghép Đoàn)

325.000 

Hành trình: Tour tại Nha Trang – Nha Trang Enjoys

  • Di chuyển bằng Ô tô Di chuyển: Di chuyển bằng Ô tô
  • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
  • Trong ngày Thời gian: Trong ngày

City Tour Nha Trang trong ngày tìm hiểu về văn hóa, di tích, lịch sử và con người của thành phố biển Nha Trang Khánh Hòa. City Tour Nha Trang được tổ chức ghép đoàn hàng ngày và đón khách tại Khách sạn Trung tâm thành phố.