Tour 03 Đảo Cano Truyền Thống

250.000 

Hành trình: Tour tại Nha Trang – Nha Trang Enjoys

  • Di chuyển bằng Ô tô Di chuyển: Di chuyển bằng Ô tô
  • Di chuyển bằng Cano Di chuyển: Di chuyển bằng Cano
  • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
  • Trong ngày Thời gian: Trong ngày
  • Tour 3 Đảo Nha Trang di chuyển bằng Cano Cao Tốc, bạn có thể khám phá Nha Trang tuỳ chọn ghép đoàn hoặc đi riêng từng nhóm gia đình nhỏ tuỳ theo số lượng của gia đình bạn.